Ποιοι Είμαστε

Η SMSPlace είναι μία υπηρεσία της TechPlace.

H TechPlace είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών και λύσεων πληροφορικής με στόχο το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη υποδομών, τεχνολογιών και λύσεων για την ασφάλεια και τη συνεχή λειτουργία συστημάτων και εφαρμογών καθώς και τη διαθεσιμότητα δεδομένων, αρχές που συμβάλουν στην επιχειρησιακή βιωσιμότητα και συνέχεια (Business Continuity).

Περισσότερες Πληροφορίες

Ξεκινήστε ΤΩΡΑ.

Εγγραφείτε στην υπηρεσία μας